Hubungi Saya !!!!

Hubungi Saya !!!!

Dengan Jayanya Jambori River Ranger JPS Malaysia 2010

Perasmian Malam Anugerah Jambori River Ranger JPS Malaysia 2010

Salah Satu aktiviti-aktiviti Pelestarian Sg. Galing

Setinggi-tinggi perhargaan dan jutaan terima kasih kepada JPS Malaysia,Seksyen Lembangan Sungai,Pengarah JPS Pahang serta urusetia Jambori River Ranger peringkat kebangsaan bagi menjayakan jambori ini buat kali pertamanya di Malaysia secara langsung.Tidak lupa juga, kepada Global Environment Center (GEC) selaku perunding dan pelaksanaan jambori dan peserta yang terlibat....terima kasih sekali lagi.....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

River Ranger JPS Negeri